Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarze LSR, tj. powiatu mogileńskiego