• Mogilno
 • powiat mogileński
 • Strzelno
 • Jeziora Wielkie

Nowa strategia rozwoju

Wyszukaj

Licznik Odwiedzin

016279
DziśDziś5
WczorajWczoraj67
w tym tygodniuw tym tygodniu72
w tym miesiącuw tym miesiącu1717
ogółemogółem16279

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, ul. Władysława Jagiełły 11, 88-300 Mogilno. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 730 731 842
   
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Radosław Konopka - kontakt poprzez adres e-mail: iod(at)lgdsasiedzi.pl.
   
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Stowarzyszenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda osoby);
  • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (umowa z osobą);
  • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c Rozporządzenia.
  • dane osób wymienionych we wnioskach o dofinansowanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia  (prawnie usprawiedliwiony interes administratora w zakresie oceny wniosku i  realizacji obowiązku rozliczenia, kontroli pomiędzy Stowarzyszeniem a jednostką nadrzędną w zależności od sposobu dofinansowania)
    
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  • podmioty udzielające dofinansowania w szczególności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania (realizacji dofinansowania, trwałości projektu, kontroli, audytu ze strony jednostki nadrzędnej), w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Tobie:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
   
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu podstawową działalność Stowarzyszenia.
   
 4. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).