• Mogilno
  • powiat mogileński
  • Strzelno
  • Dąbrowa
  • Jeziora Wielkie

Szanowni Państwo,


w związku ze znacznym opóźnieniem prac na linii Urząd Marszałkowski -  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Komisja Europejska, dotyczących nowej perspektywy finansowej UE informujemy, że SPOTKANIA KONSULTACYJNE zaplanowane na dni:


➡️ 26.09 (Jeziora Wielkie),
➡️ 27.09 (Strzelno), 
➡️ 28.09 (Dąbrowa), 
➡️ 29.09 (Mogilno)


ZOSTAJĄ ODWOŁANE.


O nowych terminach spotkań poinformujemy w późniejszym czasie.

Informacja o spotkania umieszczona będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego pod adresem www.lgdsasiedzi.eu oraz rozesłana do umieszczenia na stronach gmin członkowskich LGD. Informacja zostanie również rozesłana drogą elektroniczną do osób w bazie mailingowej (w tym do wszystkich członków LGD), którą dysponuje Stowarzyszenie. Ponadto LGD przygotuje plakat informacyjny (w wersji elektronicznej i drukowanej) i roześle go do instytucji i organizacji z obszaru LGD z prośbą o upublicznienie.

Czytaj więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego (w tym mieszkańców) oraz gospodarczego. Taki sposób przygotowania dokumentu strategicznego określa się jako model partycypacyjny. Jego najważniejszym założeniem jest włączenie społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii. Mieszkańcy obszaru zostaną również włączeni w proces konsultacji

Czytaj więcej...

Obszar objęty funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (dalej: LGD) pokrywa się z granicami administracyjnymi Powiatu Mogileńskiego, a więc obejmuje dwie gminy wiejsko-miejskie: Mogilno oraz Strzelno, a także dwie gminy wiejskie: Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Wszystkie Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, są członkami LGD. 
Cały obszar LGD znajduje się w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, na jego południowo-zachodnim krańcu. Graniczy on bezpośrednio z powiatami: żnińskim i inowrocławskim, które należą także do województwa kujawsko-pomorskiego oraz gnieźnieńskim, konińskim i słupeckim, które należą do województwa wielkopolskiego.

Czytaj więcej...