„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  • Mogilno
  • powiat mogilno
  • Strzelno
  • Dąbrowa

Informacja o spotkania umieszczona będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego pod adresem www.lgdsasiedzi.eu oraz rozesłana do umieszczenia na stronach gmin członkowskich LGD. Informacja zostanie również rozesłana drogą elektroniczną do osób w bazie mailingowej (w tym do wszystkich członków LGD), którą dysponuje Stowarzyszenie. Ponadto LGD przygotuje plakat informacyjny (w wersji elektronicznej i drukowanej) i roześle go do instytucji i organizacji z obszaru LGD z prośbą o upublicznienie.

Plakat zostanie także zawieszony w siedzibie LGD. Również w mediach lokalnych zostaną umieszczone informacje o terminie i miejscu spotkań.
Taki sposób upublicznienia informacji o konsultacjach społecznych zapewni dostęp przedstawicieli wszystkich sektorów zainteresowanych realizacją LSR.