• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie


Powiat Mogileński świętuje ważną rocznicę – 25 lat istnienia. To czas pełen wyzwań, sukcesów oraz wspólnych wysiłków mieszkańców i władz lokalnych. Jubileusz ten nie tylko upamiętnia przeszłość, ale także podkreśla znaczenie wspólnoty i dążeń do rozwoju.

Od momentu powstania w 1999 roku Powiat Mogileński był świadkiem licznych przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych. Z jednej strony, przejawia się to w dynamicznym rozwoju infrastruktury, a z drugiej – w rosnącej świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej. Jubileuszowa rocznica stwarza doskonałą okazję do spojrzenia wstecz na osiągnięcia, ale także do wyznaczenia kierunków dalszego postępu.

W ciągu ostatnich 25 lat Powiat Mogileński dokonał znaczącego postępu w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Rozwój infrastruktury drogowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej umożliwił poprawę warunków życia mieszkańców i stworzył sprzyjający klimat dla inwestorów. Programy wspierające przedsiębiorczość lokalną oraz rozwój rolnictwa przyczyniły się do wzrostu gospodarczego regionu i zwiększenia zatrudnienia.

Jednak sukces Powiatu Mogileńskiego nie polega jedynie na osiągnięciach materialnych. Ważnym aspektem jubileuszu jest również budowanie więzi społecznych oraz kształtowanie tożsamości lokalnej. Organizowane festiwale, imprezy kulturalne, oraz akcje charytatywne przyczyniają się do integracji społeczności oraz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Jubileusz 25-lecia Powiatu Mogileńskiego to nie tylko czas refleksji, ale przede wszystkim okazja do świętowania oraz zjednoczenia społeczności lokalnej. To także moment, aby spojrzeć w przyszłość z nadzieją i determinacją, kontynuując dążenie do jeszcze większych osiągnięć i rozwoju dla dobra wszystkich mieszkańców. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w uroczystej gali z okazji Jubileuszu, która odbyła się 15 marca w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie. Jednocześnie życzymy Powiatowi Mogileńskiemu i wszystkim jego Mieszkańcom dalszych lat pomyślności, rozwoju i dobrobytu. Niech kolejne lata będą pełne sukcesów i harmonii społecznej. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami będziemy kontynuować naszą dynamiczną ścieżkę rozwoju i tworzyć jeszcze lepsze warunki życia dla wszystkich Mieszkańców.

 

fot. archiwum własne LGD

fot. archiwum własne LGD

fot. archiwum własne LGD

fot. W.Kowalski

fot. W.Kowalski