• Mogilno
 • Strzelno
 • Jeziora Wielkie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego jako członek wspierający Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego publikuje ogłoszenie konsultacji społecznych Projektu Strategii terytorialnej OPPT Mogilna

 

Ogłoszenie konsultacji społecznych Projektu Strategii terytorialnej OPPT Mogilna

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii terytorialnej OPPT Mogilna

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków oraz opinii wszystkich zainteresowanych interesariuszy – osób fizycznych oraz osób prawnych z obszaru Powiatu Mogileńskiego, na temat projektu Strategii terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Mogilna.
 2. Termin prowadzenia konsultacji: od 27 marca 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r.

II TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje prowadzone są w formie pisemnego wyrażenia opinii na formularzu konsultacji.
 2. Projekt Strategii terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Mogilna wraz z formularzem konsultacji zamieszczony jest na stronach wszystkich Partnerów OPPT: Powiat Mogileński - strona internetowa www.powiat.mogilno.pl w zakładce Aktualności; Gmina Mogilno – strona internetowa www.mogilno.pl w zakładce Aktualności; Gmina Strzelno – strona internetowa www.strzelno.pl w zakładce Strona główna; Gmina Dąbrowa – strona internetowa www.ug-dabrowa.pl w zakładce Aktualności; Gmina Jeziora Wielkie – strona internetowa www.jeziorawielkie.bipgmina.pl w zakładce Aktualności.
 3. Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach wszystkich Partnerów OPPT: Powiat Mogileński – budynek Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno;  Gmina Mogilno – budynek Urzędu Miejskiego w  Mogilnie, ul. G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno; Gmina Strzelno – budynek Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. dr J. Cieślewicza 2,
  88-320 Strzelno; Gmina Dąbrowa – budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa; Gmina Jeziora Wielkie – budynek Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.
 4. Z projektem Strategii w wersji papierowej można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie na ul. G. Narutowicza 1, budynek 1a, pokój nr 3 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30, piątek w godzinach 7:30 – 14:00).
 5. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie wskazanym w pkt I.2 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego, ul. G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub bezpośrednio: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. G. Narutowicza 1 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30, piątek w godzinach 7:30 – 14:00).
 6. Na kopercie lub w tytule emaila można wpisać KONSULTACJE STRATEGII OPPT MOGILNA.
 7. Uwagi, wnioski i opinie można również złożyć u osoby podanej do kontaktu zgodnie z pkt 10 poprzez umówienie spotkania konsultacyjnego indywidualnego (bezpośredniego lub telefonicznego). Podczas spotkania konsultacyjnego indywidualnego niezbędne jest podanie danych (zgodnie z zakresem określonym w Formularzu konsultacji) niezbędnych do wypełnienia formularza.
 8. Formularze złożone po terminie wskazanym w pkt I.2 pozostaną bez rozpatrzenia.
 9. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OPPT Powiatu Mogileńskiego.
 10. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie u Pani Agaty Matyjasik (ul. G. Narutowicza 1, budynek 1a, pokój nr 3, tel. 52 58 88 316).
 11. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków OPPT Powiatu Mogileńskiego zostaną udostępnione w formie Raportu na stronach internetowych wszystkich Partnerów OPPT podanych w punkcie 2.II, a także w siedzibach wszystkich Partnerów OPPT wymienionych w punkcie 2.III, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

UWAGA: WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA ORGANÓW STOWARZYSZENIA.

Załączniki do ogłoszenia konsultacji społecznych Strategii terytorialnej OPPT Mogilna:

 1. Formularz konsultacji społecznych.
 2. Projekt Strategii terytorialnej OPPT Mogilna