• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

W ostatnich dniach maja i w pierwszej połowie czerwca miały miejsce bardzo ważne wydarzenia w życiu naszej LGD. 24 maja odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego zostały wybrane wszystkie organy władzy w Stowarzyszeniu na kadencję 2023-2027, został uchwalony nowy statut, spełniający wymagania obecnej i przyszłej perspektywy unijnej, a także odbyły się konsultacje projektu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Tydzień później, 31 maja, podczas kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków, została podjęta uchwała przyjmująca Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, która została złożona przez nas w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dniu 5 czerwca. 13 czerwca natomiast uzyskaliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis, potwierdzający skład Zarządu oraz Komisji rewizyjnej, a także zatwierdzający statut. 

Obecnie oczekujemy na wyniki weryfikacji spełnienia warunków formalnych przez złożoną w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dokumentacji, a w dalszej kolejności na ocenę złożonej strategii (maksymalny termin to 7 października br.) i podpisanie umowy ramowej (maksymalny termin 7 grudnia br.) W ciągu 60 dni od podpisania umowy zostaną przez nas opracowane i złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (UM) procedury wyboru i oceny operacji i projektów grantowych, a także kryteria wyboru projektów. Po ich zaakceptowaniu przez UM możliwe będzie wystąpienie LGD o uzgodnienie pierwszych naborów wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej UE.