• Mogilno
  • powiat mogileński
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

Nowa strategia rozwoju

Wyszukaj

Licznik Odwiedzin

016298
DziśDziś24
WczorajWczoraj67
w tym tygodniuw tym tygodniu91
w tym miesiącuw tym miesiącu1736
ogółemogółem16298

Lokalne Grupy Działania (LGD) to rodzaj partnerstwa terytorialnego, tworzonego na obszarach wiejskich w ramach unijnego programu Leader, zrzeszającego przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie jej wdrożenie poprzez realizację wynikających z niej przedsię­wzięć i projektów, opierających się na zasobach ludzkich, kulturowych, naturalnych, historycznych itp. danego obszaru, a także na wiedzy i umie­jętnościach przedstawicieli trzech wymienionych sektorów.

Na poziomie decyzyjnym, co najmniej 50% LGD stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Takie oddolne, partnerskie podejście ma aktywizować wiejskie społeczności, wzmacniać spójność podejmowanych decyzji, podnosić jakość zarządzania i przyczyniać się do wzmacniania kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także pobudzać stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. LGD w uzgodnieniu z samorządami województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyzna­nie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a ogłoszenia publikowane są na stronach internetowych samorządów województw.