• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie sporządzenia harmonogramu naborów wniosków o wsparcie na rok 2024 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Czytaj więcej...

 Kilka miesięcy naszej wytężonej pracy, przy ogromnym udziale i zaangażowaniu lokalnych społeczności, zaowocowało powstaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), którą nasze Stowarzy-szenie będzie wdrażać w najbliższych latach.
Po ponad 26 tygodniach niecierpliwego oczekiwania otrzymaliśmy ostateczne wyniki oceny i wyboru strategii - zajęliśmy 9 miejsce na 27!

Czytaj więcej...

W ostatnich dniach maja i w pierwszej połowie czerwca miały miejsce bardzo ważne wydarzenia w życiu naszej LGD. 24 maja odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego zostały wybrane wszystkie organy władzy w Stowarzyszeniu na kadencję 2023-2027, został uchwalony nowy statut, spełniający wymagania obecnej i przyszłej perspektywy unijnej, a także odbyły się konsultacje projektu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Tydzień później, 31 maja, podczas kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków, została podjęta uchwała przyjmująca Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, która została złożona przez nas w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dniu 5 czerwca. 13 czerwca natomiast uzyskaliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis, potwierdzający skład Zarządu oraz Komisji rewizyjnej, a także zatwierdzający statut. 

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących celów i przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). Cele i powiązane z nimi przedsięwzięcia wyznaczone zostały na podstawie m.in. diagnozy opartej na danych zastanych, badaniach ankietowych, spotkaniach konsultacyjnych i są zgodne z obowiązującymi programami, tj. Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP).

Czytaj więcej...

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (LGD) na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności. 

Przy pomocy zebranych informacji zostanie podjęta decyzja o ostatecznym kształcie Planu komunikacji z lokalną społecznością, który zapewni wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do informacji o działalności LGD i ułatwi bieżący kontakt.

 

Czytaj więcej...

 

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach 15 - 23 maja 2023 r. (w dni robocze) zapraszamy Państwa do punktu konsultacyjnego, działającego w Biurze LGD. Z zainteresowanymi osobami będziemy rozmawiać na temat kształtu przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju, odpowiemy na Państwa pytania i wysłuchamy Państwa uwag.

W szczególności do kontaktu zapraszamy sołtysów, członków Rad Sołeckich, przedstawicieli KGW i OSP, a także przyszłych i obecnych przedsiębiorców.

 

Czytaj więcej...

 

BADANIE ANKIETOWE ZAKOŃCZONE. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Niniejsze badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych, służących podjęciu decyzji dotyczących wyboru zakresu projektów dofinansowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Czytaj więcej...

21 lutego br. w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy odbyła się konferencja "Od strategii do działania", w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Podczas konferencji odbyły się prelekcje, które rozwiały część pytań i wątpliwości, usystematyzowały i uaktualniły posiadaną przez nas wiedzę na temat nowej perspektywy finansowej UE. 

Czytaj więcej...