• Mogilno
  • powiat mogileński
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

Nowa strategia rozwoju

Wyszukaj

Licznik Odwiedzin

016297
DziśDziś23
WczorajWczoraj67
w tym tygodniuw tym tygodniu90
w tym miesiącuw tym miesiącu1735
ogółemogółem16297

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Niniejsze badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych, służących podjęciu decyzji dotyczących wyboru zakresu projektów dofinansowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Czytaj więcej...

21 lutego br. w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy odbyła się konferencja "Od strategii do działania", w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Podczas konferencji odbyły się prelekcje, które rozwiały część pytań i wątpliwości, usystematyzowały i uaktualniły posiadaną przez nas wiedzę na temat nowej perspektywy finansowej UE. 

Czytaj więcej...

Transmisje na żywo ze spotkań konsultacyjnych dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, odbywających się w dniach 26-31 stycznia 2023 r. dostępne będą za pośrednictwem platformy MS Teams. Uczestników prosimy o logowanie się za pomocą imienia i nazwiska.

Czytaj więcej...

Ankieta dla mieszkańców gmin:  
Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Niniejsze badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych, służących poznaniu mocnych i słabych stron naszego obszaru, lokalnych problemów, potrzeb, zasobów, a także propozycji celów rozwojowych mieszkańców gmin Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno.

Czytaj więcej...

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

serdecznie zaprasza osoby zainteresowane rozwojem naszego obszaru

do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących powstania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju i pozyskiwania dotacji w przyszłej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej

 

Czytaj więcej...

Informacja o spotkania umieszczona będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego pod adresem www.lgdsasiedzi.eu oraz rozesłana do umieszczenia na stronach gmin członkowskich LGD. Informacja zostanie również rozesłana drogą elektroniczną do osób w bazie mailingowej (w tym do wszystkich członków LGD), którą dysponuje Stowarzyszenie. Ponadto LGD przygotuje plakat informacyjny (w wersji elektronicznej i drukowanej) i roześle go do instytucji i organizacji z obszaru LGD z prośbą o upublicznienie.

Czytaj więcej...

                                    Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego (w tym mieszkańców) oraz gospodarczego. Taki sposób przygotowania dokumentu strategicznego określa się jako model partycypacyjny. Jego najważniejszym założeniem jest włączenie społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii. 

Czytaj więcej...

Obszar objęty funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (dalej: LGD) pokrywa się z granicami administracyjnymi Powiatu Mogileńskiego, a więc obejmuje dwie gminy wiejsko-miejskie: Mogilno oraz Strzelno, a także dwie gminy wiejskie: Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Wszystkie Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, są członkami LGD. 
Cały obszar LGD znajduje się w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, na jego południowo-zachodnim krańcu. Graniczy on bezpośrednio z powiatami: żnińskim i inowrocławskim, które należą także do województwa kujawsko-pomorskiego oraz gnieźnieńskim, konińskim i słupeckim, które należą do województwa wielkopolskiego.

Czytaj więcej...