• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

 

W dniach 26, 27, 30 i 31 stycznia r. w każdej z gmin z naszego obszaru odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne, dotyczące powstania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i pozyskiwania dotacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Podczas spotkań przedstawiliśmy wstępną diagnozę i opis obszaru, analizowaliśmy potrzeby rozwojowe i potencjał naszych gmin, omówiliśmy także projekt analizy SWOT, wskazujący mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju. Dyskutowaliśmy także na temat możliwych kierunków rozwoju, a następnie pracowaliśmy nad sformułowaniem celów LSR i zastanawialiśmy się nad planowanymi działaniami, które będziemy chcieli w przyszłości realizować przy udziale środków dostępnych w budżecie naszego Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za poświęcenie swojego wolnego czasu i aktywny udział w spotkaniach. Zapraszamy do udziału w kolejnych konsultacjach, które będą pojawiać się wraz z biegiem tworzenia kolejnych rozdziałów nowej Strategii.