• Mogilno
  • powiat mogileński
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

Nowa strategia rozwoju

Wyszukaj

Licznik Odwiedzin

016297
DziśDziś23
WczorajWczoraj67
w tym tygodniuw tym tygodniu90
w tym miesiącuw tym miesiącu1735
ogółemogółem16297

Obszar objęty funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (dalej: LGD) pokrywa się z granicami administracyjnymi Powiatu Mogileńskiego, a więc obejmuje dwie gminy wiejsko-miejskie: Mogilno oraz Strzelno, a także dwie gminy wiejskie: Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Wszystkie Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, są członkami LGD. 
Cały obszar LGD znajduje się w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, na jego południowo-zachodnim krańcu. Graniczy on bezpośrednio z powiatami: żnińskim i inowrocławskim, które należą także do województwa kujawsko-pomorskiego oraz gnieźnieńskim, konińskim i słupeckim, które należą do województwa wielkopolskiego.

Łączna powierzchnia obszaru LGD wynosi 675,86 km² (Gmina Dąbrowa – 110,51 km², Gmina Jeziora Wielkie – 123,96 km², Gmina Mogilno – 256,11 km² oraz Gmina Strzelno – 185,28 km²).
Obszar LGD jest spójny przestrzennie, w tym w kontekście geograficznym – gminy tworzą zwarty geograficznie obszar. Poszczególne gminy graniczą ze sobą, tj. pozostają w bezpośrednim i pośrednim sąsiedztwie (pary spójnych gmin), co ukazuje mapa obszaru (w załączeniu).

Wg danych na dzień 31.12.2020 r. całkowita liczba mieszkańców obszaru LGD wynosi 45 482 (w gminie Dąbrowa 4 607 osób , w gminie Jeziora Wielkie 4 833 osoby, w gminie Mogilno 24 518 osób, w gminie Strzelno 11 524 osoby). Nie występują miasta z liczbą ludności powyżej 20 tys. mieszkańców.
Obszar LSR znajduje się na Szlaku Piastowskim – jednej z najciekawszych tras historyczno – krajoznawczych w Polsce. Na głównej trasie Szlaku leżą Mogilno i Strzelno, boczne trasy – północna biegnie z Mogilna do Dąbrowy, południowa do Strzelna. Gmina Jeziora Wielkie położona jest w bliskim sąsiedztwie Szlaku i jest niezwykle atrakcyjna przyrodniczo.
Obszar Lokalnej Grupy Działania położony jest na terenie dwóch regionów etnograficznych: Gmina Mogilno i Gmina Dąbrowa w części leżą na terenie Pałuk, Gminy: Strzelno i Jeziora Wielkie na Kujawach. Na obszarze LGD zachowało się wiele materialnych elementów dziedzictwa historyczno-kulturowego. Położenie na granicy tych obszarów powoduje, że kultura związana z obrzędami i zwyczajami jest bardzo bogata i wynika z wymieszania się tych kultur. Obszar LGD charakteryzuje się przywiązaniem do kultury i tradycji. Mieszkańcy mają wspólne korzenie oraz podobne doświadczenia historyczne.
Cały obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego jest spójny geograficznie, historycznie i kulturowo.
LSR planowana jest na obszarze wszystkich gmin, które są objęte LSR wybraną i realizowaną w ramach PROW 2014-2020.